شرکت حمل و نقل بین المللی  طلایه داران غدیر زنگان 

33794245-50(24)98   --  33794247(24)98 |                                   tgzco1@gmail.com
درباره ما
مجتمع حمل ونقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان در سال 1388 با مشارکت ۸ شرکت تولیدی صادراتی استان از جمله کالسیمین ، ایران ترانسفو ،خالص سازان روی زنجان ، سامان شیمی ، زنجان نخجیر، شرکت سروش رفاه پارسیان در زمینی به مساحت 9/8 به مساحت 10 ده هکتار در مجاورت آزاد راه بین المللی زنجان _ تهران و ناحیه راه آهن شمالغرب ، گمرک استان و پایانه حمل کالازنجان ایجاد گردیده است.براساس سایت پلان مصوب کارگروه شهرسازی استان زنجان پروژه دارای ساختمان اداری ، غرفه های خدمات حمل ونقل ، رستوران ومراکز اقامتی ، اماکن استقرار استاندارد وگمرک و بانک و پارکینگ جمعًا با زیر بنای 10728 متر مربع و ترمینال کانتینری در فضای باز به مساحت ۶ هکتار پیش بینی گردیده که هم اکنون با اتمام و بهره برداری ساختمان اداری با مساحت ۱۴۰۰مترمربع ، و سایر پروژه های حمل و نقل نیز به پایان رسیده است.شرکت طلایه داران غدیر زنگان به منظور حمل و جابجایی محمولات مشتریان از تجهیزات و امکانات مختلف از جمله 22 دستگاه کشنده چادری و یخچالی وخودروبر و مجهز به سیستم ردیاب ماهواره ای (GPS) و نمایندگان در کلیه شهرها و گمرکات مرزی و تهران می‌باشد. شرکت حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان علاوه بر توانمندیهای کریری، فورواردری و خدمات بین المللی و داخلی به ارائه خدمات گمرکی، خذمات حمل ریلی و انباردارینیز اقدام می نماید.
خدمات کریری و فورواردری بین المللی و داخلی یکی دیگر از خدماتی است که توسط شرکت طلایه داران غدیر زنگان ارائه می گردد. این شرکت در راستای توسعه صنعت حمل و نقل و خدمت به مشتریان، بهترین و سریعترین خدمات را با بهره گیری از نمایندگیها و شعب معتبری که در داخل و خارج از کشور دارد توانسـته اسـت خــدمات بسزایی جهـت حمـل کالا و محموله‌ها صـادراتی و وارداتی و ترانـزیت بـه صـورت حمل گروپاژ و پروژه ای ارائه نمـاید. این شرکت تـوانایی حمـل کـالاهای متنوع اعم از خشک، مایع و غیره را در وزن و حجم های مختلف به صـورت گـروپاژ و پـروژه‌ای از ایـران بـه سـایر نقـاط دنیـا و بالعکس را دارا می‌ باشـد.


مجری اولین پایانه کانتینری شمالغرب کشور
شرکت طلایه داران غدیر زنگان به منظور حمل و جابجایی محمولات مشتریان از تجهیزات و امکانات مختلف از جمله 22 دستگاه کشنده چادری و یخچالی وخودروبر و مجهز به سیستم ردیاب ماهواره ای (GPS) و نمایندگان در کلیه شهرها و گمرکات مرزی و تهران می‌باشد. شرکت حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان علاوه بر توانمندیهای کریری، فورواردری و خدمات بین المللی و داخلی به ارائه خدمات گمرکی، خذمات حمل ریلی و انباردارینیز اقدام می نماید.
خدمات کریری و فورواردری بین المللی و داخلی یکی دیگر از خدماتی است که توسط شرکت طلایه داران غدیر زنگان ارائه می گردد. این شرکت در راستای توسعه صنعت حمل و نقل و خدمت به مشتریان، بهترین و سریعترین خدمات را با بهره گیری از نمایندگیها و شعب معتبری که در داخل و خارج از کشور دارد توانسـته اسـت خــدمات بسزایی جهـت حمـل کالا و محموله‌ها صـادراتی و وارداتی و ترانـزیت بـه صـورت حمل گروپاژ و پروژه ای ارائه نمـاید. این شرکت تـوانایی حمـل کـالاهای متنوع اعم از خشک، مایع و غیره را در وزن و حجم های مختلف به صـورت گـروپاژ و پـروژه‌ای از ایـران بـه سـایر نقـاط دنیـا و بالعکس را دارا می‌ باشـد.