شرکت حمل و نقل بین المللی  طلایه داران غدیر زنگان 

33794245-50(24)98   --  33794247(24)98 |                                   tgzco1@gmail.com
استخدام حمل و نقل بین المللی
نام: * نام خانوادگی: *
نام پدر: کد ملی: *
دین: شماره شناسنامه:
تاریخ و محل صدور شناسنامه: محل تولد:
ملیت: تاریخ تولد -- مثل : 01/اردیبهشت/1361 *
نوع خودرو: شماره پلاک انتظامی:
وضعیت تاهل: وضعیت خدمت سربازی: نوع و علت معافیت:
مدرک تحصیلی: آیا می توانید تضمین سفته یا چک بدهید؟:
پاسپورت دارید؟: تاریخ و شماره پاسپورت:
آشنایی با زبان انگلیسی: کامیون کاپوتاژ دارد؟:
آیا با کامیون کالا به خارج از کشور حمل نموده اید؟: نام کشورها را با ذکر سال بفرمایید:
شماره موبايل: * شماره ثابت منزل:
آدرس ایمیل: *
آدرس کامل منزل:
سوابق کار:
نام محل اشتغال: علت قطع همکاری:
دو نفر از کسانی که شما را به خوبی می شناسند ذکر فرمایید:
ردیف: نام و نام خانوادگی: نسبت: شغل: نشانی و محل کار: تلفن:
ردیف: نام و نام خانوادگی: نسبت: شغل: نشانی و محل کار: تلفن:
توضيحات بيشتر:
آپلود فايل: